เมื่อเรามีส้นเท้าที่แตกเราควรที่จะทำอย่างไร

การที่เราเดินบ่อยหรือว่าเราต้องทำงานเกี่ยวกับการที่เราจะต้องเดินนั้นเราก็ควรที่จะดูแลในการเกี่ยวกับเรื่องเท้าของเราเป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับเท้าจะทำให้เราไม่งานทำหรือว่าถ้าเท้าของเราเกิดการแตกขึ้นมา

การที่จะใส่รองที่ที่โชว์ส้นเท้าก็จะทำให้เราไม่สามารถที่ใส่ได้เพราะว่าส้นเท้าของเราแตก  ดังนั้นจะมาบอกเกี่ยวกับการที่เราจะต้องดูแลส้นเท้าของของเราให้มีสุขภาพที่ดีและนิ่มไม่มีร่องของเนื้อที่แตก  จะมีอะไรบ้างให้เราเช้าไปอ่านกันครับ 

            เมื่อสาวที่ต้องใสรองเท้าที่ส้นสูงแล้วต้องโชว์ส้นของเท้า  การที่เรามีเท้าที่แตกก็จะทำให้เราเกิดอาการที่ไม่มั่นใจได้เลย  เราต้องหันและใส่ในในเรื่องนี้  

ขั้นตอนในการที่เราจะรักษาส้นเท้า 

  • เริ่มแรกเราต้องเอาเท้าที่แตกเริ่มที่จะแช่น้ำเอาไว้สักครู่เพื่อที่จะให้เนื้อนั้นเกิดการที่จะยุ้ยจากนั้นเราก็ใช้ที่ที่เป็นหินในการที่เราจะขัดเท้าเพื่อที่จะเอาเนื้อที่ตายแล้วนั้นออกและการที่เราแช่น้ำจะช่วยให้เนื้อที่แตกเกิดการออ่อนตัวและทำให้เนื้อของเรานั้นนิ่มและง่ายแก่การที่เราจะขัดเอาเนื้อที่ตายนั้นออกได้ง่าย  จากการที่เราขัดเอาเนื้อที่แตกออกจนหมดจากนั้นเราก็เอาครีมที่ทาที่ชุ่มชื้นหรือว่าวาสลีนในการที่เราเอามาส้นเท้าที่เราขัดแล้วจะได้ทำให้เนื้อนุ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดและง่ายดาย  
  • เมื่อเราเป็นไม่มากหรือว่าเริ่มที่จะมีเนื้อแตกเราก็ทาครีมที่เกี่ยวส้นเท้าที่แตกจากนั้นเราก็ทาครีมและใส่ถุงเท้านอนนั้นช่วยได้เพราะว่าจะทำให้เนื้อเท้าที่เริ่มจะแตกอ่อนตัวลง  
  • เราสมควรที่จะใสรองเท้าเดินหรือว่าเมื่ออยู่บ้านเราก็ใส่ถุงเท้านั้นก็ได้เพื่อที่จะได้ถนอมเท้าของเราไม่ให้เกิดแข็งตัว  และในเวลาต่อมาก็เกิดส้นเท้าที่แตกตามมา  
  • เมื่อเวลาที่เราอาบน้ำเราก็ควรที่จะใช้แปลงที่นิ่มหน่อยขัดที่เท้าของเราเพราะว่าการที่อาบน้ำแล้วเราไม้ขัดที่เท้าก็จะทำให้เท้าของเราแตกเพราะว่าเท้าเราไปเหยียบหรือว่าใส่รองเท้าที่ต้องเดินและรองเท้าต้องบีบอยู่ตลอดเวลา  การที่เราใช้เดเปลงในการขัดเท้าจะทำให้เท้าของเราไม่เกิดอาการที่จะแตก  และทำให้เท้าของเราสะอาดและไม่แข็ง

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออมสิน