ที่มาของโรคระบาด

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าโรค Covid19 นั้นยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่มวลมนุษย์โลกนั้นให้ความสนใจอย่างมากที่สุดทั่วโลกและเป็นสิ่งที่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกเช่นกัน ในบางครั้งเราก็ทราบถึงที่มาที่ไปของโรคต่างๆ

ว่าโรคเหล่านั้นมาจากที่ใดและเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นินว่าไม่มีประเทศใดบนโลกอยากที่จะเป็นประเทศที่มีการแพร่เชื้อโรคหรือโรคระบาดเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่โรคระบาดนั้นอาจจะเกิดขึ้นและมีที่มาจากประเทศนั้นเพียงเท่านั้นเอง

ซึ่งจริงๆแล้วนั้นต้นเหตุของการเกิดโรคไม่ได้เกี่ยวกับที่ประเทศนั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร แต่สิ่งที่สามารถทำให้เกิดโครระบาดต่างๆได้นั้นมีหลายอย่างมากมายด้วย

ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาดและเชื้อโรคต่างเหล่านี้และมีปัจจุยที่ทำให้เกิดโรระบาดต่างๆได้อย่างมากมายก็คือ ผู้หญิงเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วผู้หญิงก็อาจจะงงว่าทำไมเพราะอะไรสาเหตุจึงมาจากผู้หญิงเพราะในสมัยกรีกและโรมันนั้นมีการกล่าวโทษผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุ

ที่ทำให้เกดโรคระบาดต่างๆบนโลกของเราซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีคสามดราม่าระดับเทพเลยทีเดียว เพราะในตำนวนนั้นมีการกล่าวว่า ในสมัยกรีกเชื่อว่าเชื้อโรคและโรคระบาดนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับดารเกิดขึ้นของมวลมนุษยชาตินั่นเอง

และในตำนวนกรีกนั้นถือว่าเป็นการให้เกียรติและมีการยกย่องผู้ชายอย่างมากและมีการมองวาสความรักระหว่างผู้ชายและผู้ชายนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ส่วนความรักของผู้หญิงกับผู้ชายนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ใช้เพื่อผลิตทายาทเพื่อสืบต่อเพียงเท่านั้นและมีการเหยียดผู้หญิงอย่างมากในสมัยกรีก

มีบัทึกโบราณกรีกที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่า คนที่ทำให้เกิดโรคระบาดทั้งหมดบนโลกมนุษย์ขึ้นนั้นก็คือ ผู้หญิงและผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงคนแรกของโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้นั้นมาจากบทกวีของนักเขียนชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงในเรื่องการเกิดของโรคระบาด

ซึ่งสิ่งที่ได้มีการบันทึกไว้ก็คือการกำเนิดและดารสร้างมนุษย์ขึ้นมานั่นเอง โดยในบันทึกมีการกล่าวไว้อีกว่าพระเจ้าผู้สร้างนั้นได้สร้างเพียงผู้ชายขึ้นมาเพียงเท่านั้นแต่เนื่องจากมีการทำสงครามกันระหว่างพระเจ้า จึงมีการสร้างผู้หญิงขึ้นมา ทั้งรูปร่างหน้าตาดีให้เหมือนกับเทพีเพื่อใช้ในการหลอกล่อเทพเจ้าอื่นๆนั่นเองนั่นก็คือ แพนโดร่า

ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเทพเจ้านั่นเองและได้มีการสร้างโถขึ้นมาเพื่อกักเก็บสิ่งชั่วร้ายต่างๆและแพนโดร่าได้มีการปิดได้ทันโดยมีความหวังอยู่ในโถนั้นแต่สิ่งชั่วร้ายอื่นๆก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ทุกคนล้วนกล่าวโทษว่าสิ่งที่มีดีหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้น

ล้วนเกิดขึ้นมาจากผู้หญิงนั่นเอง ซึ่งความเป็นจริงแล้วตามบันทึกนั้นจะโทษผู้หญิงทั้งหมดก็คงไม่ได้เพราะถ้ามองในความเป็นจริงคนที่มีความผิดก็น่าจะเป็นเหล่าเทพมากกว่านั่นเอง แต่อย่างไรผู้หญิงก็ยังคงต้องยอมรับในสิ่งที่ถูกตราหน้าไว้ให้ได้นั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ซื้อหวยฮานอยได้ที่ไหน